G.R.L.-Glasrecycling wil zorg dragen voor je gegevens en heeft daarvoor een gedragscode opgesteld. In onderstaand charter lees je gedetailleerd wat we doen om je privacy te beschermen, hoe je op elk moment inspraak hebt en welke controles worden uitgevoerd op de stipte naleving van dit charter.  

Toepassing

Dit charter is van toepassing op de verzameling, het beheer en het gebruik van je gegevens door de G.R.L.-GLASRECYCLING NV. Lees dit privacy-charter om meer te weten over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt door G.R.L.-Glasrecycling.

1. Welke gegevens verzamelen we?

We verzamelen je contactgegevens zoals je naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en/of gsm-nummer. Ook gegevens die we zouden verkrijgen via derden of uit contracten, contactformulieren, enquêtes, promoties, commerciële acties, betaalgegevens, bestellingen, (online) aankopen enz. houden we bij. Voor zover je dit zelf hebt meegedeeld, verzamelen we ook gegevens met betrekking tot je beroep, persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, …) en opleiding. Via het gebruik van onze website, sociale media, respons per e-mail, cookies, doorklikgegevens, navigatiegegevens en andere  technologieën kunnen we gegevens over je verzamelen.

Voor professionele klanten, leveranciers of bedrijven waarmee we een samenwerkingsverband of handelsrelatie hebben of kunnen opstarten, houden we naast de gegevens hierboven vermeld ook de bedrijfsgegevens bij zoals het btwnummer of ondernemingsnummer, de coördinaten van de contactpersonen van de juridische entiteit (naam, functie, telefoon, email …) alsook van de vennoten en/of van de partners in de zaak. Mogelijke interesses waaraan we met onze diensten en activiteiten kunnen tegemoet komen, worden eveneens bijgehouden. G.R.L.-Glasrecycling verzamelt geen persoonsgegevens via externe kanalen zoals adressenbeheerders.  

2. Waarom verzamelen we deze gegevens?

In de eerste plaats worden je gegevens gebruikt om de overeenkomst die je met ons sluit op een correcte manier te kunnen afhandelen. Op die manier kunnen we je bijvoorbeeld een digitale factuur doorsturen of een pakket naar het juiste adres versturen. In de tweede plaats gebruiken we je gegevens om je uit te nodigen voor lezingen, deelneming aan anonieme enquêtes, klantenpanels, te informeren over promoties, voor direct marketing of om profielen op te maken. Door het opmaken van profielen kunnen we je veel gerichtere en nuttigere informatie doorspelen. Indien je geen nieuwsbrieven of informatie over onze producten en diensten wilt ontvangen, kan je je op elk moment, zonder motivatie uitschrijven. Je kan dit doen door ons een email te sturen, door dit in je persoonlijke instellingen aan te geven of door ons te contacteren. Je kan dit ook doen door in de reclame-e-mails te klikken op de uitschrijflink. Je zal alleen elektronische direct marketingcommunicaties ontvangen als je hiervoor expliciete toestemming hebt gegeven. Je kan te allen tijde kosteloos uitschrijven op direct marketing-communicaties. Je gegevens gebruiken we ook voor statistische doeleinden en om onze diensten en producten te kunnen verbeteren. Wanneer we bijvoorbeeld merken dat bepaalde producten niet of minder worden verkocht, kunnen we nagaan waaraan dit ligt. Via een marktonderzoek of consumententesten kunnen we bijvoorbeeld trachten dit product te verbeteren of te vervangen. Indien we zien dat een website of een bepaalde pagina daarvan een dalend aantal bezoekers kent, kunnen we nagaan waaraan dit ligt. Vervolgens kunnen we die website bijsturen en verbeteren zodat jij als klant gemakkelijker toegang krijgt tot de informatie die je zoekt.

3.Cookies

G.R.L.-Glasrecycling verzamelt je gegevens bijna uitsluitend via haar website of als je doorklikt op een e-mail. Dit gebeurt via cookies, of via vergelijkbare technologieën die ons in staat stellen om dit te doen. We verzamelen bijvoorbeeld je aankoopgegevens, logins, en eventueel apps enz. van G.R.L.-Glasrecycling.

Je kan het gebruik van cookies uitschakelen via de instelling van je webbrowser, maar hierdoor is het mogelijk dat de website niet correct functioneert.

4. Beheer van de gegevensdatabanken

Alle persoonsgegevens worden beheerd door de G.R.L.-GLASRECYCLING NVl, Dellestraat 10, 3560 Lummen (België). Deze gegevens kunnen worden doorgegeven binnen de entiteiten behorende tot G.R.L.-Glasrecycling. Binnen G.R.L.-Glasrecycling zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben. Om gegevens van onze klanten te mogen verzamelen, wordt aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer in België en bij de Nationale Commissie voor de Bescherming van gegevens in het Groothertogdom Luxemburg.

5. Overdracht aan derde partijen

Op geen enkel moment verkopen of verhuren we je gegevens aan ondernemingen of personen die geen deel uitmaken van de G.R.L.-Glasrecycling. De groep beschouwt je gegevens als vertrouwelijke informatie.

Occasioneel kan er wel een beroep gedaan worden op een externe verwerker. Dit houdt onder meer in dat we voor bepaalde taken of onderzoeken tijdelijk gegevens doorgeven aan derden als wij daar zelf de middelen niet voor hebben. Indien we dat doen, zullen we er altijd op toezien dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. We leggen dit ook steeds contractueel vast met deze verwerkers. Zo zal deze verwerker je gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens gewist worden van zodra die verwerker de opdracht heeft voltooid.

6. Hoe kan je je gegevens inkijken, verbeteren of laten verwijderen?

Wanneer je klant wordt van of je online registreert bij G.R.L.-Glasrecycling bewaart zij bepaalde gegevens. Daarom beschik je ook over een aantal rechten met betrekking tot deze gegevens. Zo heb je een kosteloos recht op inzage, correctie en schrapping van je gegevens. Om dit recht uit te oefenen, dien je een duidelijk verzoek te richten aan G.R.L.-Glasrecycling waarin helder staat wat je wenst te weten, corrigeren of wissen. Dit verzoek moet ondertekend en gedateerd zijn en een kopie van de voorkant van je identiteitskaart bevatten. Indien je wenst dat we je gegevens wissen, dien je dit ook specifiek te motiveren. Indien aan deze voorwaarden voldaan is, zal G.R.L.-Glasrecycling zo snel mogelijk aan je vraag voldoen en je hierover berichten. Je kan ook altijd eenvoudig jouw gegevens inkijken en indien nodig aanpassen via jouw online profiel op de website en apps van G.R.L.-Glasrecycling.

(Versie 21/04/2020)