Op maat gesneden inzameling

 • Via de glasbol
  Het huishoudglas, afkomstig van de Belgische gezinnen, wordt ingezameld via de welbekende glasbollen. Dit gebeurt in samenspraak met Fost Plus, gemeenten en intercommunales. Onder dit glas rekent men louter het verpakkingsglas, zoals flessen, bokalen en flacons.

  De 1-kamer container wordt gebruikt voor het inzamelen van kleurgemengd verpakkingsglas (alle kleuren door elkaar) of voor het inzamelen per kleur (wit en gekleurd glas).

  De 2-kamer container of duo-bak is opgedeeld in twee compartimenten. Eén compartiment dient voor het inzamelen van wit glas, het andere voor gekleurd glas.

  De 3-kamer container of trio-bak is opgedeeld in drie compartimenten. Eén compartiment dient voor het inzamelen van wit glas, één voor groen en één voor bruin glas.

 • Via afzetcontainers
  Afvalglas dat afkomstig is van afvulbedrijven wordt via afzetcontainers ingezameld. Dit geldt bijvoorbeeld voor glas dat wordt gebruikt voor frisdrank, bier en water.
 • Via kantelbare stapelbakken
  De kantelbak wordt ingezet voor kleinere hoeveelheden of op locaties waar niet voldoende plaats is voor een grote afzetcontainer. De container wordt veel gebruikt naast snijtafels en afvullijnen en is stapelbaar. Op afroep of tijdens een vaste ophaalronde worden deze containers geleegd. GRL heeft een concept ontwikkeld voor de inzameling van vlakglas in containerparken met speciaal opgeleide parkwachters. Dit concept resulteert in zeer goede sorteerresultaten.
 • Via rolcontainers